but4 But1 But2 But3

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma este o metodologie aplicata in cadrul proiectelor din companii care vizeaza rezolvarea problemelor prin ciclul DMAIC : Define –Measure –Analyse –Improve –Control (Definire-Masurare-Analiza-Imbunatatire-Control). In cadrul metodologiei se imbina principiile Lean ( reducerea risipei, imbunatatire continua, optimizarea fluxului valorii) cu instrumentele statistice specifice Six Sigma pentru determinarea cauzelor profunde si luarea celor mai bune decizii.

INVASTA va ofera:

–        CONSULTANTA  pentru aplicarea practica a metodologiei in cadrul rezolvarii unor probleme concrete.

–        Training pentru insusirea Lean / Six Sigma si imbinarea lor in cadrul proiectelor de rezolvare a problemelor folosind ciclul DMAIC.

Trainingul cuprinde urmatoarele:

Modul 1 – Six Sigma – Yellow Belt  ( apasa aici !)

Modul 2 – Fazele detaliate ale ciclului DMAIC:

Definire: Obiectivele proiectului, cerintele proiectului.

 • Cerintele proiectului , formulare CTQ-uri – Voice of the Customer (VOC); elaborare Project Charter
 • Definirea problemei si obiectivelor
 • Stabilirea echipei
 • Identificarea resurselor
 • Schema SIPOC (Supply-Imput –Process -Output –Customer); House of quality
 • Realizarea diagramei proceselor implicate in proiect (High Level Process Map)
 • Structura arborescenta a ceea ce este de facut :  WBS (Work Breakdown Structure)
 • Fazele proiectului, planul de activitati si momentele de raportare (milestones)
 • Analiza celor implicati direct sau indirect de proiect (Stakeholders Analysis)

Masurare: Masurarea parametrilor actuali ai procesului (ce performanta are procesul?), ce obiective corespunzatoare ne propunemsa sa atingem prin proiect ?

 • Realizarea diagramei detaliate a proceselor
 • Redactarea cerintelor –VOC –Voice of the Customer
 • Stabilirea parametrilor de masurare, a modului de colectare a datelor despre defecte (Plan colectare date), a unitatilor de masura; benchmarking
 • Analiza sistemului actual de masurare – Gauge Repeatability and Reproducibility (Gauge R&R); validarea sistemului care se va folosi in cadrul proiectului
 • Masurarea procesului pentru identificarea relatiilor dintre intrari si iesiri: y=f(x)
 • Calcularea nivelului Six Sigma actual.

Analiza:  determinarea cauzelor defectelor din procesele implicate in proiect

 • Determinarea si eliminarea risipelor din cadrul proceselor si dintre procese aplicand instrumentele Lean: 7Wastes si Values Stream Analysis .
 • Masurarea parametrilor produselor (serviciilor) si ale proceselor pentru a afla sursa variatiilor din cadrul proceselor. Folosirea de instrumente adecvate de evidentiere: histograme, diagrama Pareto, fise Run Chart, Scatter Plot, etc.
 • Aflarea cauzelor folosind Mind Mapping, diagrama Ishikawa, 5 whys, diagrama Ishikawa, etc. in corelatie cu analiza statistica, hypothese testing (Continous & discrete), etc.
 • Stabilirea factorilor determinanti x (Vital Few) din cadrul relatiilor de proces Y=f(x)
 • Definirea obiectivelor de performanta pe care ni le propunem in cadrul proiectului

Imbunatatire : generarea si incercarea de noi solutii, stabilirea solutiilor de implementat.

 • Generarea si testarea de solutii posibile – brainstorming, solutii experimentale in conditii controlate (Design of experiments-DOE), solutii de evitare a erorii -Poka Yoke, etc.; stabilirea limitelor si tolerantelor noilor procese.
 • Selectarea celor mai bune solutii folosind FMEA, House of Quality, etc.
 • Stabilirea planului de realizare a programelor pilot de studiu a solutiilor selectate (Pilot Studies )  –resurse, risk management –stabilirea planului de contingenta, WBS, buget, plan de control ;
 • Control, feed-back si corectare pentru fiecare faza din programului pilot; stabilirea solutiei finale de implementat;

Control : Implementarea si documentarea solutiilor propuse; controlul parametrilor solutiilor implementate, generarea continua de solutii de imbunatatire.

 • Implementarea in practica curenta a solutiilor propuse;
 • Elaborarea de documente, standarde si proceduri.
 • Stabilirea planului de control care sa monitorizeze persistenta in folosirea si integrarea noilor solutii.
 • Elaborarea si implementarea planului de control statistic; monitorizarea capabilitatii proceselor unde s-au implementat noile solutii
 • Transferarea, de catre membrii echipei de proiect,  catre viitorul utilizator, a datelor solutiei implementate.
 • Documentarea prin indicatori a cresterii beneficiilor pe intregul lant al fluxului valorii – Value Stream ( profit, costuri, parametri de calitate, etc.
 • Finalizarea documentatiei proiectului, feed-back echipei de proiect si declararea proiectului “inchis”.

This post is also available in: Engleză