Training „Tehnici de comunicare”

Meniu Soft Skill

Cuprinsul trainingului :

 • Tipuri de relaţii
 • Bariere în comunicare şi depăşirea acestora. Identificarea propriilor bariere în comunicare
 • Identificarea şi aplicarea de soluţii concrete pentru rezolvarea acestor bariere
 • Adaptarea stilului personal de comunicare la context şi la conlocutori
 • Roluri interpersonale
 • Impactul comunicării în construirea unor echipe de lucru solide şi performante
 • Modalităţi potenţiale de comunicare organizaţională. Înţelegerea corectă şi completă a structurii de comunicare într-o organizaţie
 • Specificul fiecăreia şi ce comportamente organizaţionale de dorit
 • Roluri ale comunicării
 • Circumscrierea şi asumarea rolului personal în structura de comunicare organizaţională
 • Identificarea punctelor tari şi a celor vulnerabile în comunicarea organizaţională actuală
 • Identificarea şi aplicarea unor soluţii concrete de optimizare a comunicării organizaţionale
 • Impact asupra grupurilor din organizaţie
 • Pregătirea unei prezentări profesioniste -Ascultarea activă
 • Stiluri de comunicare: Pasiv, Agresiv, Asertiv
 • Rolul asertivităţii în rezolvarea situaţiilor interpersonale tensionate
 • Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea problemelor interpersonale
 • Delimitarea avantajelor şi dezavantajelor fiecărui stil de comunicare
 • Să-şi identifice propriile limite la nivelul celor două abilităţi (ascultare activă şi asertivitate) şi să adopte soluţii de optimizare
 • Roluri în echipă (BELBIN)
 • Feedback-ul ca metodă de optimizare comportamentală
 • Asimilarea şi oferirea feedback-ului: condiţii şi atitudini necesare
 • Principiul STARS în oferirea feedback-ului
 • Implementarea feedback-ului
 • Evaluarea efectelor feedback-ului – condiţii şi instrumente
 • Adoptarea unei noi perspective despre feedback – metodă de optimizare comportamentală şi atitudinală
 • Deprinderea şi exersarea unor instrumente funcţionale pentru acordarea feedback-ului
 • Autoevaluare în scopul identificării receptivităţii la feedback
 • Atutoevaluare în scopul identificării disponibilităţii de a acordla feedback
 • Exersarea abilităţilor de a susţine pe ceilalţi în implementarea feedback-ului (soluţiilor de optimizare)
 • Propunerea unor metode proprii de evaluare şi monitorizare a feedback-ului
 • Rezultate asteptate
  Crearea unui climat organizaţional armonios, deschis şi stimulativ
  Conştientizarea faptului că o comunicare eficientă este un excelent instrument pentru progresul şi optimizarea continuă a muncii de echipă
  Conştientizarea şi asumarea rolului esenţial pe care feedback-ul, ca şi element al comunicării, îl are în motivarea şi dezvoltarea personală a echipelor

  Durata training: 2 zile, 8.00- 17.00, cu pauza de 15 minute dupa 1h 45’ si pauza de masa de 1/2 ora pentru pranz.

This post is also available in: Engleză